არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი – საღმრთო წყალობის მოუკლებელი მოხმობა

ყველა ადამიანს შეუძლია შინაგანი ლოცვის – ღმერთთან ურთიერთობის უძლიერესი საშუალების მოხვეჭა. საკუთარ თავში ჩაღრმავება და ჩვენი შინაგანი სამყაროს გამოკვლევა გვაძლევს საშუალებას, რომ შევიცნოთ, თუ რა საიდუმლოებაა ადამიანი, ვიგრძნოთ საკუთარი თავის შემეცნების სიხარული და დავღვაროთ სინანულის ცრემლები საკუთარი დაცემულობის ხედვით. სწორედ ესაა ლოცვა – მუდმივი სინანული და საღმრთო წყალობის მოუკლებელი მოხმობა.