წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი

მთაწმინდელი

წმ. ნიკოდიმოს მთაწმინდელი – ხშირად ვიმეოროთ იესოს ლოცვა

st nikodimos agioritis

წმ. ნიკოდიმოს ათონელი – გონების განწმენდის შესახებ

მთაწმინდელი 2

წმ. ნიკოდიმოს მთაწმინდელი – დილა ლოცვით დაიწყე

მთაწმინდელი

წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი – რაც უფრო წარმატებულია ლოცვა, მით მეტია მადლის ზემოქმედება

მთაწმინდელი

წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი – ლოცვა გონიერია, როდესაც არა მარტო სიტყვით წარმოითქმის, არამედ გონებითაც და გულითაც

მთაწმინდელი 2

წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი – უფლის სახელის მოხმობით დაიწყე მტერთან ბრძოლა

nikodimos

წმ. ნიკოდიმოს ათონელი- გულისმიერი ლოცვის შესახებ

nikodimos

წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი – ნამდვილი წარმატება შიგნიდან მოდის

st nikodimos agioritis

წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელი – ღმრთის მადლის მოქმედების შედეგია გულისმიერი ლოცვა

nikodimos

წმ. ნიკოდიმოს ათონელი – იესუს ლოცვის აუცილებლობაზე