მამა ხარლამპე

Image 1

იღუმენ ხარლამპე ათონელის შესახებ (წმინდა იოსებ ისიქასტის სულიერი შვილი)

mama xarlampi 2

იღუმენ ხარლამპე ათონელის შესახებ

mama xarlampi 1 1

იღუმენი ხარლამპე ათონელის შესახებ

Image 1

იღუმენი ხარლამპე ათონელი – მოღვაწე ერისკაცების ოჯახის შესახებ

mama xarlampi 2

მამა ხარლამპე ათონელი – წერილი სულიერ შვილს გონიერ ლოცვაზე

mama xarlampi 1 1

იღუმენი ხარლამპე ათონელი – საკუთარი თავის დიდი იძულების მერე დგება განცხრომის ჟამი

1.

იღუმენი ხარლამპე ათონელი – თვითნებობა და ლოცვა დღე და ღამესავით განსხვავდებიან

mama xarlampi 1 1

იღუმენი ხარლამპე ათონელი – აიძულე თავი, მხოლოდ ლოცვის ხუთი სიტყვის შინაარსს ჩასწვდე

Image 1

იღუმენი ხარლამპე ათონელი – თავისუფლად რომ ივარჯიშო გონებისმიერ ლოცვაში, სინდისი სუფთა უნდა გქონდეს

mama xarlampi 1 1

იღუმენ ხარლამპე ათონელის შესახებ (ღირსი იოსებ ისიქასტის სულიერი შვილი)