წმინდა იოანე კიბისაღმწერელი

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – განსჯა სიბნელეში ანთებული სანთელია

John Ladder 008618 15404.1452718473.500.659

წმინდა იოანე სინელი – ვისაც ღვთის ნების შეცნობა სწადია, საკუთარი ნება უნდა მოაკვდინოს

18538

წმინდა იოანე სინელი – საღმრთო სათნოებათა გონებისმიერი ნათელი განსჯა და ცოდნაა

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – ღმერთმა ვნებები კი არა, სათნოებები დაბადა ჩვენში

John Ladder 008618 15404.1452718473.500.659

წმინდა იოანე სინელი – ვეცადოთ, საღმრთო საქმე შრომით, და არა ცარიელი სიტყვებით ვისწავლოთ

18538

წმინდა იოანე სინელი – განსჯა შეურყვნელი, წმინდა ფიქრია და სინდისის მორჩილებაა

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – თავმდაბლობა სულის ცოდვათა უფსკრულიდან ცამდე ამყვანებელი კიბეა

John Ladder 008618 15404.1452718473.500.659

წმინდა იოანე სინელი – უმანკოება წესია მხიარული სულისა, რომელიც სრულიად შორსაა ყოველგვარი მზაკვრობისგან

18538

წმინდა იოანე სინელი – უფალი მდაბალთა და მშვიდთა სულებში განისვენებს

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – ქურდს მზე სძულს, ხოლო ამპარტავანს – სიმშვიდე და თავმდაბლობა