წმინდა იოანე კიბისაღმწერელი

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – ჭეშმარიტი მოძღვრობა მოყვასისთვის სულის დადებაა

John Ladder 008618 15404.1452718473.500.659

წმინდა იოანე სინელი – ჭეშმარტ მწყემსს სამწყსოს მიმართ სიყვარული წარმოაჩენს

18538

წმინდა იოანე სინელი – ვისაც უფალი უყვარს, მან თავდაპირველად ძმა შეიყვარა

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – ვისაც სიყვარულზე სიტყვის თქმა სურს, მას ღმერთზე მსჯელობა გაუბედავს

John Ladder 008618 15404.1452718473.500.659

წმინდა იოანე სინელი – უვნებობის შესახებ

18538

წმინდა იოანე სინელი – მთელი შენი ძალ-ღონით ებრძოლე სიამაყეს

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – ვინც სიბრძნის შესაძენად დაეყუდება, განისწავლება და გახდება სახლი სიყვარულისა

John Ladder 008618 15404.1452718473.500.659

წმინდა იოანე სინელი – რამდენადაც წმინდაა სინდისი, იმდენად ძლიერ გვამხელს

18538

წმინდა იოანე სინელი – თავმდაბლობას ჭაბუკიც და მოხუცებულიც უცდომლად მიჰყავს სინანულისკენ

The Ladder of Divine Ascent Monastery of St Catherine Sinai 12th century

წმინდა იოანე სინელი – განსჯა სიბნელეში ანთებული სანთელია